Yangın Alarm dedektörleri sabit sıcaklık optik duman iyonizasyon alev kombine dedektörler

Sabit Sıcaklık Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollü sıcaklık dedektörü, bir sıcaklık sensörüne sahip olacaktır. Dedektör bir alarma karar verirken, karar verme süreci içindeki sıcaklık değişikliğini minimize etmek üzere çevresindeki havanın sıcaklığını sürekli izleyecektir. Dedektörün mikroişlemcisi bir alarm durumu oluştuğunda bunu algılayacak ve alarm kararını kontrol paneline bırakmayıp kendisi verebilecektir.

yangın alarm sistemleri

Duyarlılık Elemanı : Sabit Sıcaklık, 57°C

Çalışma Sıcaklığı : 0° – 38°C

Alarm Sıcaklığı : 57°C

Bağıl Nem Oranı : %0 – %93 RH

Çalışma Gerilimi : 19Vdc nominal

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Sabit Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan elektronik adreslenebilir, mikroişlemci   kontrollü kombine sabit sıcaklık ve sıcaklık artış hızı dedektörü bir sıcaklık sensörüne sahip olacaktır. Sabit bir sıcaklıkta veya belirlenmiş bir sıcaklık artışında çalışacaktır. Dedektörün mikroişlemcisi bir alarm durumu oluştuğunda bunu algılayacak ve alarm kararını kontrol paneline bırakmayıp kendisi verebilecektir.

dedektör algılama

Duyarlılık Elemanı : Kombine sıcaklık artış hızı ve sabit sıcaklık

Çalışma Sıcaklığı : 0° – 38°C

Alarm Sıcaklığı : 57°C

Bağıl Nem Oranı : %0 – %93 RH

Çalışma Gerilimi : 19Vdc nominal

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Sıcaklık Artış Hızı : 9°C/dak.

İyonizasyon Duman Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollü iyonizasyon duman dedektörü tek kutuplu bir iyonizasyon duman sensörü ile havanın içindeki duman partüküllerini algılayacaktır.Dedektörün mikroişlemcisi bir alarm durumu oluştuğunda alarm kararını kontrol paneline bırakmayıp kendisi verebilecektir. Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecektir. Bu bilgiler dedektörün mikroişlemcisinde saklanacak, istenirse direk olarak bir PC’ye aktarılabilecektir. İyonizasyon duman dedektörü 0-0,38m/s sabit hava hızlarında ve 1 saate kadar süreli 1,52m/sn’ye kadar hızlı ani hava hareketlerinde çalışabilecektir.

yangin-detduman-dedektoru-5

Duyarlılık Elemanı : 1,0 microC Americium 241

Duyarlılık Aralığı : %0,61 – %1,91 obskürasyon/ft

Çalışma Gerilimi : 19Vdc

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Çalışma sıcaklığı : 0° – 49°C

Bağıl Nem : %0 – %93 RH

Ön Alarm Duyarlılığı : Alarm set değerinin %75′i

Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Optik Duman Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan, elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollü, ışığın dağılma prensibi ile çalışan bir optik sensör ile havanın içindeki duman partiküllerini algılayacaktır. Dedektörün mikroişlemcisi bir alarm durumu oluştuğunda alarm kararını kontrol paneline bırakmayıp kendisi verebilecektir. Dedektör etrafındaki kirlilik, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli izleyecektir. Bu bilgiler dedektörün mikroişlemcisinde saklanacak, istenirse direk olarak bir PC’ye aktarılabilecektir. Optik dedektörler havalandırma kanalı içinde kanal tipi duman dedektörü olarakta kullanılabilecektir. 0-25,39m/s sabit hava hızlarında çalışabilecektir.

Duyarlılık Elemanı : Foto elektrik – Işık kırılma prensibi

Duyarlılık Aralığı : %0,67 – %3,77 obskürasyon/ft

Çalışma Gerilimi : 19Vdc

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Çalışma Sıcaklığı : 0° – 49°C

Bağıl Nem : %0 – %93 RH

Ön Alarm Duyarlılığı : Alarm set değerinin %75′i

Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Kombine Optik Duman/Sıcaklık Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan, elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu 3 boyutlu dedektör, ışığın kırılma prensibiyle çalışan bir optik sensör ve sabit sıcaklık sensörü ile havadaki duman partiküllerini ve çevre sıcaklığını algılayacaktır. Dedektörün mikroişlemcisi zaman tabanlı algoritmalarla dinamik olarak her iki sensörden gelen değerleri aynı anda değerlendirecek ve gelen verilerin analizi sonucunda alarm kararını kontrol paneline bırakmayıp kendisi verecektir. Bu dedektörde üçüncü boyut zaman olacaktır.Dedektör etrafındaki kirlilik, duman, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli olarak izleyecektir. Bu bilgiler dedektörün mikroişlemcisinde saklanacak, istenirse PC’ye aktarılacaktır.Kombine optik duman ve sıcaklık dedektörü 0-25,39m/s sabit hava hızlarında çalışabilecektir.

Duyarlılık Elemanı : Fotoelektrik – ışık kırılma prensibi

Sıcaklık Sensörü : Sabit sıcaklık, 57°C

Duyarlılık Aralığı : %0,67 – %3,77 obskürasyon/ft

Çalışma Gerilimi : 19Vdc nominal

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Çalışma Sıcaklığı : 0°C – 49°C

Bağıl Nem : %0 – %93 RH

Ön Alarm Duyarlılığı : Alarm set değerinin %75′i

Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Kombineİyonizasyon/Optik/Sıcaklık Dedektörü;

Akıllı, geçmişe dönük hafızası olan, elektronik adreslenebilir, mikroişlemci kontrollu 4 boyutlu dedektör, ışığın kırılma prensibiyle çalışan bir optik sensör, bir tek kutuplu iyonizasyon duman sensörü ve bir sıcaklık sensörü ile havadaki duman partiküllerini ve çevre sıcaklığını algılayacaktır. 4 boyutlu bu dedektörde, iyonizasyon duman sensörü küçük partiküllü siyah dumanı, optik duman sensörü büyük partiküllü beyaz dumanı, sıcaklık sensörü ise ortamdaki sıcaklığı algılayacaktır. Dedektörün mikroişlemcisi zaman tabanlı algoritmalarla, dinamik olarak üç sensörden gelen değerleri aynı anda değerlendirecek ve gelen verilerin analizi sonucunda alarm kararını kendisi verecektir. Bu dedektörde dördüncü boyut zaman olacaktır. Dört boyutlu dedektör çevresel koşullara çok kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Sıcaklık sensörü, etrafındaki havanın sıcaklığını kendi kendine set ederek, bu sıcaklığın üzerindeki 35°C’lik sıcaklık değişimlerini alarm olarak değerlendirecektir. Dedektör etrafındaki kirlilik, duman, sıcaklık, nem gibi çevresel etkilerden veya eskime gibi fiziksel bozulmalardan ötürü hassasiyetindeki değişiklikleri sürekli olarak izleyecektir. Bu bilgiler dedektörün mikroişlemcisinde saklanacak, istenildiğinde direk olarak PC’ye aktarılacaktır. Aynı mahalde tek bir kombine dedektör yerine ayrı ayrı fotoelektrik dedektörü, iyonizasyon dedektörü ve ısı dedektörü kabul edilmeyecektir. Kombine iyonizasyon duman, optik duman ve sıcaklık dedektörü 0-2,53m/s sabit hava hızlarında çalışabilecektir.

duman dedektörü algılaması

Duyarlılık Elemanları :

İyon sensörü; 0,135 MicroC Americium 241

Photo sensörü; Fotoelektrik – ışık kırılma prensibi

Sıcaklık sensörü; Çevre sıcaklığının 35°C üstündeki değer

Duman Duyarlılık Aralığı : %0,67 – %3,7 obskürasyon/ft

Çalışma Gerilimi : 19Vdc nominal

Çalışma Akımı : 45 mikroAmper

Çalışma Sıcaklığı : 0°C – 49°C

Bağıl Nem : %0 – %93 RH

Ön Alarm Duyarlılığı : Alarm set değerinin %75′i Malzeme ve Renk : Polymer – Beyaz

Alev Detektörü: Ultraviyole ve/veya infrared ışınımı algılar. Doğrudan yangını gören bir detektördür. Infrared ışınımı algılayarak çalışan detektörlerin, güneş gibi diğer infrared isinim kaynaklarından etkilenmemesi için kırpışmayı algılama vb. teknikleri ihtiva etmeleri gerekir. Örn. Yanıcı sıvı ve patlayıcı madde depoları, uçak hangarları, akaryakıt dolum tesisleri.

Ultraviyole ışınımları duman tarafından emilerek zayıfladığında özellikle yoğun duman çıkararak başlayan yangınlarda ultraviyole alev detektörleri etkisiz kalabilirler.

alev dedektörüyangın alev dedektörü

Belirli bir uygulamada hangi tip detektörün daha etkili olacağı niteliğine bağlıdır. Yavaş yavaş tüterek başlayan örneğin bir mukavva yangınında duman detektörleri en hızlı cevap veren detektör tipi olacaktır. Fazla duman çıkarmadan hızlı bir sıcaklık yükselmesine neden olan bir yangında sıcaklık detektörleri duman detektörlerinden daha önce alarm verebilir. Bir yanıcı sizi yangınında alev detektörü ilk çalışan tip detektör olabilir.

Genel olarak duman detektörleri, isi detektörlerinden daha hızlı cevap verirler ancak yalancı alarm verme olasılıkları da daha fazladır. Duman detektörleri prensip olarak.

1- Fazla miktarda toz bulunan yerlerde
2- Rutubetli yerlerde
3- Soğuk hava depolarında
4- Kazan dairelerinde, mutfaklarda
5- Egzos gazları çıkan veya endüstriyel bir proses sonucu duman veya buhar oluşan yerlerde kullanılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yangın alarm, Sabit sıcaklık dedektörü,optik duman dedektörü,sıcaklık dedektörü,elektronik adreslenebilir dedektörler,Alev dedektörü,Kombine dedektör,İyonizasyon duman dedektörü

Yazar: Ahmet YILMAZ

Yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Teknik Öğretmenliği, Akabinde Analodolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ve Çukurova Ünv. MBA Yüksek lisansı yaptı. Yaklaşık 10 Yıldır Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerine Çalışmaktadır. Elektronik Güvenlik Sektöründeki Pek Çok Firmada Proje, Satış, Yönetim Gibi Farklı Pozisyonlarda Çalıştı. Birçok Sektörel Dergide Yazıları Bulunmaktadır. 2013 Yılında Türkiye'de İlk Olan Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazarak, Papatya Üniversite Yayıncılıktan Kitabını Çıkardı.

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar1 + 8 =