Güvenlik Sistemleri Teknik Şartname

Standart bir alarm sisteminin nasıl olması gerektiğini belirtmek ve alarm sistemini kullanmayı düşünenlere yol gösterici olması için bu şartnameyi hazırlamış bulunmaktayız. Umarım ve alarm sistemi şartnamemiz herkez için yeterince faydalı olur.

hırsız alarm sistemleri teknik şartnamesi

HIRSIZ ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ (ÖRNEKTİR)

A- Genel

1- Binada, hırsızlık, soygun v.s.’ye karşı güvenlik sistemi tesis edilecektir.

2- Güvenlik sistemleri ile ilgili diğer sistemlerden gelecek, arıza ve ihbarlar güvenlik sisteminde toplanacaktır.

3- Teklif verecek firmalar, imalatçının bu konudaki referanslarını da tekliflerine ekleyeceklerdir. Ayrıca teklif edilen sistem ile ilgili üniteler hakkında Türkçe ve İngilizce tamamlayıcı bilgiler verilecek, sistemin çalışması açıklanacak, şartnameden farklı hususlar varsa izah edilecektir.

Sistemler aşağıdaki elemanlardan oluşacaktır.

- Güvenlik sistemi merkez ünitesi

- Kapı kilit kontağı

- Manyetik kontak

- Blok kilit

- İhbar butonu

- Keypad (şifreli tuş takımı)

- Pasif İnfrared Dedektörler

- Kağıt para kontağı

- Ayak çubuk kontağı

- Titreşim dedektörü

- Alarm camı

- Tek resim kameraları

B- Güvenlik Sistemi Merkez Ünitesi

Güvenlik kontrol panelleri tamamen modüler yapıda olacaktır. En az 16 algılama zonuna sahip olacaktır. Kontrol paneli modül eklemek suretiyle 464 zona genişletilebilecektir.

Kontrol çıkışı sayısı minimum 4 adet olacaktır, 110 adete arttırılabilecektir. Sistem besleme ünitesinin en az 12V/2,3A çıkış gücü olacaktır.

Alarm sisteminin kontrol paneline hırsız algılama dedektörlerinin yanı sıra yangın algılama dedektörleri de bağlanabilecektir.

Güvenlik kontrol paneli en az 3 farklı keypad tarafından idare edilebilecektir. Keypadler LCD ekrana ve durum led göstergelerine sahip olacaktır. Keypadin numeratör kısmı bir kapak ile korunacaktır. Maksimum 32’ye kadar keypad bağlanabilecektir.

Dedektör algılama hattının kablolu sistemde haberleşme mesafesi en az 500 m. olacaktır.

Gerektiği takdirde bu mesafe bir tekrarlayıcı modül vasıtasıyla 1000 m. ye kadar genişleyebilmelidir.

Kontrol paneline hem analog ve hem ISDN telefon haberleşmesine uygun kommünikatör modülü bağlanabilmelidir. Ayrıca IP haberleşmesi için IP haberleşme modülü bağlanabilecektir.

Kontrol paneline ses kayıt modülü bağlanabilmelidir. Ses kayıt modülü ile en az 7 farklı mesajı kaydedilebilmeli ve kommünikatör modülü vasıtasıyla bu mesajlar istenen uzak lokasyonlara iletilebilmelidir.

Alarm Kontrol paneline radyo frekansıyla haberleşen güvenlik/yangın saha algılama elemanları siren, flaşör gibi ikaz elmanları ve kontrol modülleri de bağlanabilecektir.

Kontrol paneline bir kart okuyucu ara birim üzerinden 64 adet proximity tip (uzaktan okuma) kart okuyucu da bağlanabilecektir.

Kontrol paneline alarm anındaki görüntü bilgisini alabilmek ve iletebilmek üzere güvenlik kamerası ve monitor bağlanabilecektir. Ayrıca alarm durumunda ortamdaki seslerin kayda alınabilmesi için mikrofon ve çift yönlü bir ses haberleşme için hoparlör de sisteme ilave edilebilecektir.

Kontrol paneli bir yazıcı ünitenin bağlanabileceği RS232 çıkışına sahip olmalıdır.Güvenlik santralı tam elektronik modüler yapıda, mikro işlemci kontrollü, göstergeli, uyarı ve kumanda hatlı, besleme donanımlı ve 60 saatlik rezerv bataryalı bir güvenlik santralına sahip olacaktır.

Rezerv batarya devamlı şarjda tutulacak ve santral üzerindeki bir yazıcı ünite vasıtasıyla tüm uyarı ve operasyonlar tarih ve saati ile birlikte kaydedilebilecektir.

Güvenlik sistemi(Güvenlik alarm sistemi) merkez ünitesi bina güvenlik merkezinde bulunacaktır.

Alarm santrallari VDE standartlarına uygun ve VdS kuruluşunun onayına haiz olacaktır.

Güvenlik santralları ayrıca kapalı devre televizyon sistemiyle bağlantılı çalışacaktır.

Güvenlik sistemini oluşturan kablo ağı santral tarafından denetim altında tutabilecektir.

Herhangi bir arıza ışıklı veya sesli olarak belirtilmelidir.

Alarm sistemi santralı, ayrıca yangın ihbar ve alarm sisteminin de bağlanacağı enformasyon sistemine bağlanabilir olmalıdır. Böylece bir güvenlik alarmı halinde, alarm alınan bölgenin grafiği ve textleri otomatik olarak basılacak ve gösterilecektir.

Güvenlik enformasyon sistemi; bir adet PC (min. 512MB RAM, min.40 GB Harddisk, 2.4GHz

Pentium 4 işlemci, Com port, USB port, 1024×768 video adaptor) ve bir adet sistem yazıcısından oluşacaktır. Yazılım paketi; işletim sistemi ve uygulama yazılımından oluşacaktır.

Uygulama yazılımı en az 150 ad. ana veri ve 50 ad. grafik kapasitesine sahip olacaktır. Yazılım programı işletme isteklerine adapte edilebilecektir.

C- Kapı Kilit Kontağı

Projede belirtilen kapıların kasasında, kilit dilinin karşısına gelecek şekilde monte edilecek olan kapı kilit kontağı ile kapının kilitli olup olmadığı kontrol edilecektir. Bu kontaklar küçük ölçülerde olup, kapı kasalarına sığmalıdır.

Kapı kilit kontağı aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

Kontak gerilimi : max. 30 V DC

Kontak akımı : max. 100mA

Çalışma sıcaklığı : -20ºC, +70ºC

D- Manyetik Kontak

Projede belirtilen kapılara monte edilecek magnetik kontaklarla kapının açık veya kapalı olduğu kontrol edilecektir.

Magnetik kontak mıknatıs ve kontak olmak üzere iki parçadan oluşacaktır. Mıknatıs kapı üzerine, kontak ise kapı kasasına karşılıklı gelecek şekilde monte edilecektir.

Kontak Gerilimi : 30 V DC maksimum

Kontak Akımı : 100 mA

Ortam Sıcaklığı : -20ºC, +70ºC

Koruma Sınıfı : IP 65

E- İhbar Butonu

Herhangi bir alarm anında kişilerin ihbar verebilmesi için elle basılabilen tipte olacaktır.

Projelerde gösterilen yerlerde göze görünmeyecek şekilde monte edilecektir.

İhbar butonu aşağıdaki teknik özelliklerle sahip olacaktır.

Kontak gerilimi : 30 V DC maksimum

Kontak akımı : 250 mA

Koruma sınıfı : IP 40

F- Key Pad (Şifreli Tuş Takımı)

Projede gösterilen yerlere tesbit edilecek tuş takımı, sadece yetkili kişilerin bildiği ve

işletme tarafından sürekli değiştirilebilme imkanı olan şifrenin doğru olarak girildiği takdirde sistem deaktive edilecektir.

Keypadlar aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacaktır.

İşletme gerilimi : 12 V DC

Şifre kombinasyonu : 1.000.000 adet

Tuş sayısı : 9 adet minimum

Koruma sınıfı : IP 40

G- Pasif İnfrared Dedektör

Pasif infrared dedektörler projede gösterilen mahallerdeki herhangi bir hareketi algılama görevini yapmalıdır.

Gözetim sahası 90º bir açıya ve yatayda diogonal 16m, yükseklikte maksimum 2m olmalıdır.

Mahalde bir hareket olduğunda santrala 2 ile 4 saniye süresince sinyali vermelidir.

H- Kağıt Para Kontağı

Binadaki vezne ve para ödeme desklerinde bulunacak olan kağıt para kontağı, arasına sıkıştırılmış olan para demetinin en alttaki son para dahil bu demetin alınması halinde merkeze ihbar verecektir.

IP 40 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

İ- Ayak Çubuk Kontağı

Masa tablası altına veya yere montajlı, ayak veya dizle harakete geçirilen bir elemandır.

Teknik Özellikleri

Kontak gerilimi : max. 60 V DC

Kontak akımı : max. 1 A

Kontak gücü : max. 30 W

Ortam sıcaklığı : ±0ºC, +50ºC

Koruma sınıfı : IP 40

J- Titreşim Dedektörü

Projede gösterilen yerlere konacak olan titreşim dedektörü koruma sahası içinde olabilecek herhangi bir sarsıntıyı algılayabilecek hassasiyete sahip olacak ve ihbarı güvenlik santralına iletecektir. Hassasiyeti ve ihbar süresi ayarlanabilme özelliğine sahip olacaktır.

Dedektörün koruma sahası çapı en az 3m olmalıdır.

Beton içindeki özel kutulara monte edilecek olan dedektörler IP 53 koruma sınıfına sahip olacaktır.

Duvar veya döşemenin delinmeye çalışılması halinde en geç 8 saniye patlatılması halinde ise 0,1 saniyede alarm verecektir.

güvenlik sistemleri şartnemesi hırsız alarm sistemi şartnamesi güvenlik sistemleri hırsız algılama güvenlik sistemleri

Yazar: Ahmet YILMAZ

Yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Teknik Öğretmenliği, Akabinde Analodolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme ve Çukurova Ünv. MBA Yüksek lisansı yaptı. Yaklaşık 10 Yıldır Elektronik Güvenlik Sistemleri Üzerine Çalışmaktadır. Elektronik Güvenlik Sektöründeki Pek Çok Firmada Proje, Satış, Yönetim Gibi Farklı Pozisyonlarda Çalıştı. Birçok Sektörel Dergide Yazıları Bulunmaktadır. 2013 Yılında Türkiye'de İlk Olan Elektronik Güvenlik Sistemleri Kitabını Yazarak, Papatya Üniversite Yayıncılıktan Kitabını Çıkardı.

Bu yazıyı paylaş

  • facebook-share
  • tweet-it
  • friendfeed
  • plus-it

yorumlar

1 Yorum Yapıldı
  • MarcelPt diyor ki:

    Sayısal kamеraların gеliştirilmеsi vе bu kamеraların aktif olarak kapalı dеvrе gözеtim sistеmlеrindе kеndinе yеr bulmasıyla birliktе IP kamеra ürеticilеrinin sayısı hеr yıl katlanarak artmaya dеvam еdiyor. Bu gеlişmе dеvam еdеrkеn uygulama firmaları farklı marka IP kamеraları aynı sistеmdе kullanabilmеnin hayalini kuruyor.8 + = 15